Catalogusnummer: 2107

Richtprijs: 100-200
Een zilveren koffiepot, Engeland, 925/000, br.gew. 543gr, hoogte 24 cm, defecten.

Sterling silver coffee jug, England, 925/000, gross w. 543gr, height 24cm, defects.