VOLGRECHT

Het volgrecht is per 1 april 2006 ingevoerd en kan op kunstwerken van deze veiling van toepassing zijn. Het geldt voor originele kunstwerken gemaakt door kunstenaars die op moment van verkoop nog in leven zijn of en waarvan de kunstenaar niet langer dan 70 jaar daarvoor is overleden en onderdaan of inwoner van een land aangesloten bij de EU of EER of een land dat gelijk volgrecht toekent.

Veilinghuis De Eland zal de wettelijke verplichte volgrechtvergoeding verhalen op de koper en zorgdragen voor de financiële afwikkeling.

De volgrechtvergoeding wordt berekend vanaf € 3.000,- over de verkoopprijs inclusief opgeld (exclusief BTW) en is samengesteld uit de volgende percentages:

Van     € 3.000        t/m      € 50.000         4%

Van     € 50.000      t/m      € 200.000       3%

Van     € 200.000    t/m      € 350.000       1%

Van     € 350.000    t/m      € 500.000       ½%    

Vanaf  € 500.000                                        ¼%

(Met een maximum van € 12.500)