Verkopen op de veiling

**In verband met de verordeningen van de overheid met de uitbraak van het corona virus COVID-19 is inbreng en taxatie alleen mogelijk op afspraak.
Voor een digitale taxatie kunt u ons foto's mailen naar info@deeland.nl en of telefonische contact opnemen voor een afspraak voor inbreng : 020-6230343. 

De kijkdagen en veilingen zijn opgeschort tot medio juni. De reeds ingebrachte artikelen worden automatisch meegenomen in de eerst volgende veiling.**

U OVERWEEGT TE VERKOPEN

Wanneer u iets wilt verkopen, een afzonderlijk object, een collectie, of een complete inboedel, neemt u dan contact op met ons veilinghuis voor nadere informatie. 
U kunt foto's van het object c.q. objecten opsturen per e-mail, zodat wij kunnen beoordelen of uw goederen geschikt zijn voor onze veiling.
Het e-mail adres is: info@deeland.nl

Mocht u foto's per e-mail versturen, dan graag voorzien van uw gegevens met telefoonnummer, zodat de taxateur u terug kan bellen.
Misschien heeft u gegevens uit een (verzekerings) taxatie ter beschikking, dan verzoeken wij u deze ook mee te sturen.

Op woensdag en donderdag tussen 10.00-17.00 uur (m.u.v. veilingweken) kunt u rechtstreeks met de objecten naar ons veilinghuis komen om deze ter plekke te laten taxeren en inbrengen voor de eerstvolgende veiling. 

 

WANNEER HET EEN COMPLETE INBOEDEL BETREFT

Voor een complete inboedel of nalatenschap kan een afspraak gemaakt worden met één van onze taxateurs die geheel vrijblijvend bij u langs komt en u kan adviseren.
Op uw verzoek leveren wij het pand "bezemschoon" op; dit in samenwerking met een opkoper. De kosten van het transport, de ontruiming en het afvoeren van eventuele niet verkoopbare goederen brengen wij u in rekening.

WIJ NEMEN DE OBJECTEN IN ONTVANGST

Indien u besluit uw objecten voor verkoop in te brengen, ontvangt u van ons een recubon waarop uw goederen vermeld staan, met daarbij de bijbehorende kijk- en veilingdagen en de datum van uitbetaling.
Vanaf het moment dat wij de goederen onder ons beheer hebben, dus ook tijdens een door ons georganiseerd transport, zijn uw voorwerpen verzekerd tegen schade, verlies of diefstal.

 WIJ STELLEN DE RICHTPRIJS VAST

In de veilingcatalogus vermelden wij bij elk kavel een lage en hoge schatting als indicatie van de verwachte opbrengst. In overleg met de taxateur kan, indien gewenst, een limiet worden vastgesteld, waaronder het object niet mag worden verkocht. Wij kunnen echter geen limiet aannemen van minder dan 100 Euro.

WIJ BEREIKEN DE JUISTE KOPERS

Voor de veilingen sturen wij iedere twee maanden een mailing naar ruim 120.000 vaste klanten in Nederland en buitenland.

DE OPBRENGST VAN DE VEILING

De opbrengst van de verkochte goederen wordt door ons, na aftrek van de inzendkosten, eventuele transport- e.a. kosten, na ca. 5 weken aan u overgemaakt. De gelden, die het veilinghuis beheert, bevinden zich op een rekening ten name van Stichting Beheer Derdengelden, zodat de financiële belangen van de inbrenger gewaarborgd zijn.

MEER INFORMATIE

Wanneer u meer wilt weten c.q. advies wenst, belt u ons dan tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag van 10.00 - 18.00 uur, telefoon: 020 - 623 03 43 of contact per e-mail info@deeland.nl

Wij zijn van woensdag en donderdag van 10.00 - 17.00 uur geopend voor gratis taxatie en inbreng op ons adres:
Weesperstraat 110, 1112 AP Diemen.