Op woens- en donderdag
zijn wij tussen 
10.00-17.00 uur
geopend voor 
inbreng/ taxatie.