Uitgelicht: Christiaan de Moor

Christiaan Nicolaas Everard 'Chris' de Moor (1899-1981) was een kunstenaar van de 20e eeuw die behoort tot de Nieuwe Haagse School. Hij begon zijn carrière met figuratief werk in impressionistische en kubistische stijl, vanaf circa 1945 maakte hij overwegend abstracte voorstellingen, gekenmerkt door krachtige kleuren. Naast schilder was De Moor actief als graficus en ontwerper van wandschilderingen voor openbare gebouwen.

Tevens was hij verbonden aan de aardewerkfabriek in Gouda en van 1951 tot 1964 vervulde hij de rol van esthetisch adviseur van de PTT. Hij was verantwoordelijk voor de vormgeving van postzegels, maar hield zich ook bezig met de inrichting van de kantoren. Na zijn pensionering concentreerde de Moor zich weer volledig op het schilderen, en verhuisde hij met zijn vrouw naar Italië.

De Moor was lid van verschillende kunstverenigingen. Hij maakte deel uit van de Vereniging van Beoefenaren van Monumentale Kunsten (VBMK), van de Haagse Kunstkring, van Pulchri Studio in Den Haag en van de Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst (VANK). Als lid van Verve (1956-1957) en Fugare (1965-1967) streefde hij naar vernieuwing in de naoorlogse beeldende kunst.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?