Catalogusnummer: 2209

Hamerprijs: € 220,00
Zilveren molenbeker, ooit geschonken aan Prins Bernard, anno 1960, inscriptie en krantenknipsel

A Dutch silver windmill cup, donated to Prince Bernard of Holland